VYROVNÁNÍ HANDICAPU ŽÁKŮ GVN J. HRADEC
PŘI STUDIU PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN PRAXÍ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0004
Úvod
Informace o projektu
Výběrová řízení
Realizační tým
Kalendář
Exkurze pro žáky
Odborné besedy
Soutěže pro žáky
Tvorba mobilních aplikací
Fotogalerie
Publicita v médiích
Kontakt
logo
Vítejte na stránkách určených pro zájemce o informace o grantovém projektu (v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Jihočeský kraj) s názvem Vyrovnání handicapu žáků GVN J. Hradec při studiu přírodovědných disciplín praxí.

Více informací o projektu viz Informace o projektu.

Během školního roku se žáci 1. až 3. ročníků vyššího gymnázia zúčastní v rámci předmětů fyzika, chemie a biologie přírodovědných exkurzí. Každá exkurze bude mít jasný program, se kterým budou spojené vytvořené pracovní listy, které žáci na místě vyplní. Po skončení všech exkurzí bude vytvořena metodická příručka pro učitele přírodovědných předmětů (brožury i DVD). Žáci nadále vytvoří z každé exkurze prezentaci, kterou odprezentují pro jiné žáky. Viz Exkurze pro žáky.

Žáci se zúčastní besed s odborníky na půdě školy. Na těchto stránkách budou vždy ke shlédnutí pozvánky na jednotlivé besedy a medailonky odborníků. Viz Odborné besedy.

V rámci projektu se budou konat soutěže pro žáky, které budou vycházet ze získaných znalostí žáků z jednotlivých exkurzí. Pro vítěze soutěží bude uspořádán dvoudenní seminář Prezentačních dovedností. Viz Soutěže pro žáky.

Uskuteční se seminář, ve kterém zájemci se budou snažit porozumět chytrým mobilním telefonům a tabletům. Účastníci budou vytvářet aplikace v odlišných operačních systémech, což bude završeno soutěží. Viz Tvorba mobilních aplikací.

Více informací Vám podají kontaktní osoby viz Kontakt  nebo viz Realizační tým.


EXKURZE - GVN, Copyright © 2013 Petra Neugebauerová
NEGACKA.29@seznam.cz